Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji z cyklu: Konferencja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne

Joanna Wawrzeniuk on sob., 15/08/2015 - 13:35

 

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne

23-24 października 2015 r.

Konferencja naukowa organizowana przez 

Instytut Archeologii UKSW i Państwowe Muzeum Archeologiczne

 

W roku 2000 w czasie międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w Vantaa w Finlandii oraz w Krakowie, prof. Andrzej Tomaszewski przedstawił ideę kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka, którą określił mianem konserwacji zapobiegawczej środowiska. W rocznicę przedwczesnej śmierci Profesora corocznie wracamy do Jego idei i zastanawiamy się wspólnie, czy jesteśmy w stanie doprowadzić w Polsce do jej realizacji.

Tematem piątej edycji konferencji, która będzie miała miejsce w roku 2015, jest dziedzictwo militarne w najszerszym rozumieniu tego terminu. Zapraszamy do udziału w niej osoby, które chcą podzielić się wynikami badań fortyfikacji i pól bitewnych od starożytności po współczesność, zaprezentować projekty rozwiązań konserwatorskich, jak i funkcjonujące już realizacje oraz ukazać problemy istniejące w tej dziedzinie, zarówno w skali pojedynczych obiektów, jak i w aspekcie krajobrazowym. Zapraszamy również osoby zajmujące się problematyką bronioznawczą, bez określania cezur czasowych, co jak sądzimy pozwoli zaprezentować wyniki badań i prac konserwatorskich zarówno historykom sztuki jak i archeologom, a także historykom i historykom techniki, zajmującym się sprzętem i uzbrojeniem nowożytnym, a nawet współczesnym, jak również technikami pola walki, umundurowaniem i barwą. W szczególności liczymy na udział badaczy zajmujących się materialnymi śladami wielkich wojen XIX i XX wieku, gdyż ten właśnie przedmiot badań jest najbardziej zagrożony działaniami nieprofesjonalnymi i wymaga wypracowania zasad i metod zarządzania tą częścią dziedzictwa, która nie funkcjonuje jeszcze w świadomości społeczeństwa, jako ważna i niezbędna dla historii nie tylko społeczeństwa polskiego, ale co najmniej całej Europy Środkowej.

 

Konferencja będzie miała miejsce na terenie nowego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz w gmachu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Zgłoszenia tematów wystąpień z krótkimi streszczeniami (do ½ strony maszynopisu) prosimy nadsyłać na adresy:

jacek.wysocki@op.pl lub w.borkowski@pma.pl

do 20 września 2015 roku.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony 1 października 2015.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

W imieniu organizatorów

Dr Jacek Wysocki (IA UKSW) i Dr Wojciech Borkowski (PMA)

 

wersja pdf

Archiwum 

2015
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach