Rozprawy doktorskie

Joanna Wawrzeniuk on wt., 14/04/2015 - 16:12

Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie przygotowane pod kierunkiem pracowników Instytutu Archeologii

2014                                                                                                                                                                                                                                  Ewa Charowska - Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających - promotor : dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

2010
Kinga Stanek - Recepcja rzymskich gier towarzyskich na terenie europejskiego Barbaricum w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery: romanizacja życia codziennego i symbolizacja prestiżu - promotor : dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

2008
Jacek Wysocki – Kształtowanie się polskiej doktryny konserwatorstwa archeologicznego w XX wieku - promotor : dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

2005
Paweł Kościelecki – Ochrona dziedzictwa archeologicznego w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego (teoria i praktyka służby konserwatorskiej w Polsce) - promotor : dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW

1999
Przemysław Nowogórski - Zespoły przysynagogalne w Palestynie w III-VII w. (w świetle archeologii) - promotor prof. dr hab. Eżbieta Jastrzębowska

1998
Jan Stanisław Partyka - La resurrection de Lazare dans les monuments funeraires des catacombes de Rome: peintures, mosaiques, inscriptions et les decors des epitaphes – promotor: prof. dr hab. Barbara Filarska

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach