Konferencja "Impact of the Holocene rapid climate events..."

Konferencja "Impact of the Holocene rapid climate events..."

 

Instytut Archeologii UKSW oraz Zakład Geologii Klimatycznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW zapraszają do udziału w trzeciej edycji Warszawskiej Konferencji Geoarcheologicznej pod tytułem:

Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 29. 11. 2014 roku w Instytucie Archeologii UKSW, przy ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Roberta Schumana (Kampus UKSW – Młociny).

Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom związanym z wpływem nagłych zmian i fluktuacji klimatu na dawne społeczności i cywilizacje w okresie Holocenu ze szczególnym uwzględnieniem jego wczesnej i środkowej fazy. W sympozjom wezmą udział naukowcy z Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Cypru. Referat otwierający wygłosi prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Impreza odbywa się pod patronatem: Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS), Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Klimatologów Polskich oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu nie tylko przedstawicieli nauk przyrodniczych (geologów, geografów i klimatologów) i humanistycznych (archeologów, historyków) ale również studentów oraz wszystkich zainteresowanych wpływem zmian klimatu na dawne kultury i cywilizacje. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.geoarcheologia.uksw.edu.pl.

Program konferencji
Dzień pierwszy - 28.11.2012 (piątek)

10.00 – Otwarcie konferencji
Fabian Welc (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
Leszek Marks (Przewodniczący Komitetu Naukowego)

Sesje:
10.30 – 10.55
Romuald Schild - The 8.2 ka Event in the South Western Desert of Egypt…and the Culture Change
10.55 – 11.20
Tomasz Kalicki - Climatic events and development of cultures: key studies from the temperate (Vistula river valley) and desert (Lomas de Lachay) zones
11.20 – 11.45 
Piotr Kittel, Mateusz Płóciennik, O. Peyron, Dominik Pawłowski, Daniel Okupny, Renata Stachowicz-Rybka, M. Obremska - Record of Early Holocene events in deposits of the Middle Ner River valley (Central Poland)

11.45 – 12.15: Coffee break

12.15 – 12.40 
Ján Beljak - Protohistoric high-elevation Sites in the Middle Gran River basin in relation to climate change

12.40 – 13.05

Katarina Botić -Climatic influences on appearance and development of Neolithic cultures in southern outskirts of the Carpathian Basin

Lunch: 13.05 – 14.00

14.00 – 14.25
Kamil O. Kuraszkiewicz - Architectural innovations influenced by climatic phenomena (4,2 ka event) in the late Old Kingdom Period (Egypt)

14.25 – 14.50 
Fabian Welc - Structure of the 4.2 ka (Bond 3) climatic event. New evidence from northeastern Africa

14.50 – 15.15 
Sean Taylor -The Early Bronze Age of the Cyclades, Greece: soils and the 4.2 Event

15.15 – 15.40
Michał Bieniada - Settlement collapse of the urban civilization in southern Levant at the end of the third millennium B.C. – effect of abrupt climatic change ?

15.40 – 16.05
Leszek Marks, Alaa Salem, Fabian Welc, Jerzy Nitychoruk, Chen Zhongyuan - Preliminary results of studies of the Holocene lake sediments in Fayum Oasis (Egypt)

16.05 - 16.20
Nicholas Kathijotes - Technologies on water resources in ancient Cyprus

16.20 – 17.50 Discussion

Dzień drugi (sobota) - 29.11.2014

10.00 – 10.25
Sesje:
Karol Szymczak -The fall of the Neolithic in the Turanian Lowland, Central Asia

10.25 – 10.50
Noémi Beljak Pažinová - Social responses to climate change in the Lengyel culture communities (case study)

10.50 – 11.15
Sayantani Neogi - Soil micromorphology from Harappan settlements and surroundings: reconstruction of mid-Holocene environmental conditions in NW India

11.15 – 11.45: Coffee break

11.45 – 12.10
Aldona Mueller-Bieniek - Archaeobotanical studies of on-site macro-remains as a source of information about plant resources connected with climate conditions

12.10 – 12.35
Fabian Welc - Radiocarbon chronology of final aridification of northeastern Africa at the end of the third millennium B.C (4.2 ka, Bond 3 event)

12.35 – 13.00
Barbara Woronko - 2.5 kyrs climatic event – evidence from Europe and northern Africa

Lunch: 13.00 – 14.00

14.00 – 14.25
Rafał A. Fetner - Late Bronze Age crisis and subsistence strategies in northern Mesopotamia

14.25 – 14.50 
Marcin Szymanek, Maciej Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sodoł -Possible Holocene abrupt climatic changes recorded in mollusk assemblages from cave sediments (mid-southern Poland)

14.50 – 15.15
Leszek Marks, Fabian Welc, Jerzy Nitychoruk, Aleksandra Majecka - Rapid Holocene climate events recorded in the core FA-1 from Fayum Oasis (Egypt)

15.15 – 16.40 - Podsumowanie konferencji

Z wyrazami uszanowania,
Dr. Fabian Welc
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Leszek Marks
Przewodniczący Komitetu Naukowego

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach