Wykład inauguracyjny prof. Zbigniewa Kobylińskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

1 października 2015 r. prof. Zbigniew Kobyliński wygłosił na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej wykład „Archeologia i chemia we wspólnym badaniu przeszłości człowieka”. Instytut Archeologii UKSW współpracuje od kilku lat z prof. Joanną Kałużną-Czaplińską z Wydziału Chemicznego PŁ, zwłaszcza w zakresie badania zawartości kwasów tłuszczowych w ceramice z wykopalisk archeologicznych.

Dr Joanna Wawrzeniuk

Szanowni Państwo

Zajęcia z dr Joanną Wawrzeniuk odbywają się według planu.

KONFERENCJA - Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne - PROGRAM

Konferencja naukowa

Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zajęcia dr Katarzyny Zeman-Wiśniewskiej

Szanowni Państwo,

Zajęcia z dr Katarzyną Zeman-Wiśniewska odbywają się według planu.
 

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Informacja w sprawie seminariów i prac dyplomowych

Studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów II stopnia (magisterskich) są zobowiązani do zaliczenia jednego z seminariów problemowych. W związku z tym do dnia 16 października muszą dokonać wyboru jednego z seminariów, zgłaszając ten fakt prowadzącemu seminarium i – po uzyskaniu akceptacji prowadzącego - rejestrując się na seminarium w systemie USOS.

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016

 

Opiekunowie lat w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Archeologia

 

Informacja dla studentów I roku studiów

Program dnia organizacyjnego dla studentów I roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. - plik pdf

W dniu 28 września 2015 r.
na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych odbędzie się spotkanie Kolegium Dziekańskiego i Samorządu Studenckiego ze studentami I
roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz szkolenia BHP dla studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach