Konferencja Naukowa

Zaproszenie na konferencję naukową:

"Flint in time and space – Time and space in flint.

Procurement and distribution of siliceous rocks in prehistory with a special theme – flint mining”.

Odbędzie się ona w dniach 1-3 grudnia bieżącego roku w gmachu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy al. Solidarności 105 w Warszawie w sali 202. Wśród referentów znajdują się także pracownicy (prof. dr hab. Jacek Lech i dr Janusz Budziszewski), absolwenci (mgr Michał Szubki i mgr Michał Jakubczak) oraz studenci (Mateusz Iwański) naszego Instytutu.

Dokładny program znajduje się pod linkiem.

Nowa książka prof. Louisa D. Nebelsicka

"Drinking against death. Studies on the materiality and iconography of ritual,

sacrifice and transcendence in later prehistoric Europe"

Nowa książka dr Joanny Wawrzeniuk

"Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich"

Uwaga Doktoranci!

Informacje dla studentów studiów III stopnia na kierunku archeologia

Plan zajęć - plik pdf do pobrania

Program kształcenia - Studia Doktoranckie - plik pdf do pobrania

 

Uwaga studenci I roku studiów I i II stopnia!

Studenci I roku studiów I stopnia!

powinni zarejestrować się na lektorat języka obcego, który jest wymagany
w programie studiów I i II roku.

Wszelkie informacje: http://www.sjo.uksw.edu.pl/


Studenci I roku studiów II stopnia!

powinni zarejestrować się na zajęcia wychowania fizycznego

Zapraszamy - Rekrutacja na studia magisterskie

Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 16 września (godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 21 września (godz. 12:00)     

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/327

Studia Doktoranckie na kierunku Archeologia - DODATKOWA REKRUTACJA!

Uwaga, informacja dla kandydatów na studia doktoranckie!

Na kierunku archeologia została otwarta dodatkowa rekrutacja, osoby
chętne mogą się rejestrować  przez system IRK do dnia 19.08.2016.

więcej informacji na stronie http://www.wnhis.uksw.edu.pl/DOKTORANCI

 

Dlaczego Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym ?

WYJĄTKOWY KIERUNEK STUDIÓW PEŁEN INTERESUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW I ZAGADNIEŃ.....!  

 •  Wstęp do metodologii historii sztuki
 • Wstęp do archeologii
 • Podstawy GIS
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Psychologia społeczna 
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Finansowanie w kulturze
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Sztuka starożytna
 • Etnografia Słowian
 • Wstęp do pradziejów świata
 • Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego
 • Kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych
 • Kulturowa biografia krajobrazu
 • Archeologia doświadczalna i odtwórstwo historyczne
 • Bronioznawstwo historyczne
 • Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego
 • Metody i techniki konserwacji zabytków

  zobacz też na facebook'u

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach